แต่ละช่วงของชีวิต

posted on 01 Sep 2010 19:01 by winwinay

อายุ 1- 7 ปี
ถ้าไม่รู้ผิดรู้ถูก กฏหมายไม่เอาโทษ


อายุ 8 - 15 ปี
ถ้ายังทำตัวไร้เดียงสา คือปัญญาอ่อน


อายุ 16 - 20 ปี
ถ้ายังทำอะไรไม่เป็นเรื่องเป็นราว ถือว่าเป็นคนเขลาเบาปัญญา


อายุ 21- 25 ปี
ถ้าไม่รู้จักทำงานให้เป็นแก่นสารถือว่าเป็นคนรกโลก


อายุ 26 - 30 ปี
ถ้ายังไม่เริ่มสร้างฐานที่มั่นคง ก็อย่าหวังอะไรมากนัก


อายุ 31 - 35 ปี
ถ้ายังเปลี่ยนงานทุกปี ก็ยากที่จะมีอนาคต


อายุ 36 - 40 ปี
ถ้ายังไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็เตรียมเดินลงเขาได้


อายุ 41 - 50 ปี
ถ้ายังไม่มีฐานะการงานที่มั่นคง ก็จงเตรียมเป็นคนไร้ค่า


อายุ 51 - 55 ปี
ถ้ายังไม่มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณอายุงาน ก็จงเตรียมเข้าสู่วงเวียนชีวิต


อายุ 56 ปีขึ้นไป
ถ้ายังหวังพึ่งลูกหลาน ก็อย่างลืมคำว่า "เสียใจ"


Comment

Comment:

Tweet

ตนเป็นที่พึงแห่งตนและสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมsad smile

#1 By katak on 2010-09-02 07:44