คำดีๆที่ผ่านเข้า

posted on 02 Sep 2010 10:34 by winwinay

"หลายคนพูดว่าเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญ พวกเขายอมทำงานวันละ 8 ชั่วโมงเพื่ออะไร"

"การศึกษาและการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ แต่มันไม่สามารถหยุดความกลัวที่ทำให้เราต้องตื่นเช้าไปทำงานทุกวันได้"

"ความยากจนมีสาเหตุมาจากความกลัวและความเขลา"

"อิสรภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่ บางคนหมดลมหายใจไปแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังแสวงหามันอยู่"

"มีหลายสิ่งหลายอย่างต่างกันมาก ระหว่างการคิดจะไม่ทำ กับ การไม่คิดจะทำ ทั้งๆที่ผลรับที่ได้ไม่ต่างกัน"

"คิดจะไม่ทำ ไม่ใช่ ไม่คิดจะทำ"

"ทุกวันนี้เราต้องการเงิน ใช้มัน หามัน แต่ทำมัยเราไม่เคยศึกษามัน"

"อ่านออกเท่ากัน แต่เข้าใจไม่เท่ากัน"

 

Comment

Comment:

Tweet